Kiểm điểm đội chống buôn lậu

Kiểm điểm đội chống buôn lậu

TP - Sau khi đi thực tế kiểm tra công tác thu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại ga quốc tế Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Văn Bình, mới đây có văn bản yêu cầu Chủ tịch huyện Cao Lộc, Đội chống thất thu thuế, buôn lậu ga Đồng Đăng (gọi tắt là Đội 735) kiểm điểm, rút kinh nghiệm, sắp xếp lại tổ chức, báo cáo lãnh đạo tỉnh vào trung tuần tháng 8.

Khám phá