Hà Okio và Thảo Trang kêu gọi ngừng lãng phí thức ăn

Hà Okio và Thảo Trang kêu gọi ngừng lãng phí thức ăn

TPO - Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển – CHANGE cùng Phong trào toàn cầu về Biến đổi khí hậu 350.org Việt Nam vừa chính thức phát động dự án “Ngừng lãng phí thức ăn” (Tên tiếng Anh: Stop Wasting Food) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tính nghiêm trọng của việc lãng phí thức ăn. Hai đại sứ đầu tiên của chiến dịch là ca sĩ Hà Okio và Thảo Trang cũng tham gia vào bộ ảnh “Ăn Hết Rồi” nhằm kêu gọi cộng đồng hưởng ứng chương trình ý nghĩa này.