Sao cứ để dân đánh đu  với doanh nghiệp?

Sao cứ để dân đánh đu với doanh nghiệp?

TP - Lý giải tình trạng chậm cải tạo các khu chung cư cũ nát tại Hà Nội (Tiền Phong số 183 có bài phản ánh) ông Nguyễn Đức Biền, Trưởng ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng (GPMB) Hà Nội cho rằng, đây là thực trạng nhức nhối cần giải quyết và không thể để người dân đánh đu với doanh nghiệp rồi doanh nghiệp lại đánh đu với chính quyền như hiện nay. Ông Biền nói: