Miền Đông Ukraine tan hoang những ngày “ngừng bắn“

Miền Đông Ukraine tan hoang những ngày “ngừng bắn“

Thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực từ hôm 5/9, nhưng những dấu tích mà cuộc chiến kéo dài 5 tháng để lại cho miền Đông Ukraine những vết sẹo khó lành. Đến thời điểm này có khoảng 3.000 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán và hạ tầng bị tàn phá nặng nề.

Khám phá