Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn 10 năm phát triển thương hiệu

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn 10 năm phát triển thương hiệu

Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số: 935/QĐ-LĐTBXH ngày 18/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội. Với 10 năm hình thành và phát triển đã từng bước khẳng định được vị trí cũng như vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, kịp thời cung ứng nguồn nhân lực cán bộ Y tế.