Cần rà soát toàn bộ cầu vượt 

Cần rà soát toàn bộ cầu vượt 

TP - Theo các chuyên gia, vấn đề quy hoạch phát triển giao thông của Việt Nam thiếu tầm nhìn, đặc biệt, người đi bộ bị bỏ rơi. Trong khi đó, việc quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm dẫn tới quốc lộ (QL) trở thành đường đô thị, nhà dân san sát mọc hai bên. Từ đó, nguy cơ tai nạn gia tăng, những tai nạn thảm khốc liên tiếp. Bộ GTVT cần rà soát toàn quốc để điều chỉnh.

Khám phá