DMCA.com Protection Status
VietinBank: Ngân hàng có Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc

VietinBank: Ngân hàng có Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc

Ngày 27/8/2019 tại Hà Nội, đại diện ngân hàng Deutsche Bank AG (Đức) đã trao Giải thưởng “USD Operational Excellence Award 2018 - Ngân hàng có Chất lượng Thanh toán Quốc tế xuất sắc 2018” cho VietinBank. Với tỷ lệ điện xử lý tự động - STP đạt trên 97%, VietinBank là 1 trong số ít ngân hàng tại khu vực Châu Á đạt được tỷ lệ “xuất sắc” này.