Cảnh giác lừa đảo chạy việc làm

Cảnh giác lừa đảo chạy việc làm

Thời gian gần đây trên địa bàn Gia Lai xuất hiện nhiều đối tượng tự xưng là “người nhà”, người thân của các vị lãnh đạo, người có chức trách để môi giới việc làm. Để thu hút mọi người, các đối tượng lừa đảo tìm hiểu khá kỹ về nhân thân, lai lịch người đặt vấn đề quan hệ, đưa những chứng thuyết giả tạo nhằm tạo lòng tin nhiều người để lừa đảo...

Khám phá