16 cán bộ lãnh đạo ở Bình Dương được bổ nhiệm sai quy định

16 cán bộ lãnh đạo ở Bình Dương được bổ nhiệm sai quy định

TPO - Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ chỉ ra 16 cán bộ lãnh đạo ở Bình Dương được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sai quy định. Về vấn đề này, lãnh đạo Sở Nội vụ Bình Dương lý giải do quy định sau “đè” quy định trước, chủ yếu thiếu chứng chỉ, một điều kiện của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Khám phá