Siêu thị, trung tâm thương mại...dùng app đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19

Siêu thị, trung tâm thương mại...dùng app đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19

TPO - Ứng dụng (app) quản lý các bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19 ra đời để giúp các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh tự đánh giá mức độ rủi ro hoặc mức độ an toàn khi đi vào hoạt động trong điều kiện tình hình mới.