Ninja rùa - biểu tượng du lịch mới của New York

Ninja rùa - biểu tượng du lịch mới của New York

TP - Ninja rùa (ảnh), nhân vật huyền thoại trong các bộ phim hoạt hình và các bộ tranh truyện đã được công ty NYC&Company (công ty chịu trách nhiệm phát triển hoạt động du lịch ở New York) chọn làm biểu tượng cho chiến dịch quảng cáo của mình và biểu tượng du lịch chính thức mới của thành phố New York.

Khám phá