Xây dựng tượng đài hơn 200 tỷ lúc này chưa thích hợp

Xây dựng tượng đài hơn 200 tỷ lúc này chưa thích hợp

TP - Trước việc UBND thành phố Cần Thơ có văn bản đề nghị Chính phủ hỗ trợ từ ngân sách Trung ương hơn 201 tỷ đồng để xây dựng “Tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam Bộ”, nhiều người không tán thành việc xây dựng tượng đài trong lúc kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn.

Cha con Trịnh Kiểm và Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan

Cha con Trịnh Kiểm và Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan

TP - Cha con… là cách gọi thân gần để chỉ đấng Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm và Thành tổ Triết Vương Trịnh Tùng và cũng là tên thụy (sau khi mất) được vua Lê ban. Bởi sinh thời, Trịnh Kiểm cùng Trịnh Tùng đã từng lập bao huân công khởi đầu cho sự hưng thịnh thời Lê Trịnh của quốc gia Đại Việt. Và thật thú vị, ông Trạng làng Bùng Phùng Khắc Khoan lại có mối thâm tình rằng rợ khá chặt bền với cha con nhà Trịnh…

Luật xa thực tế, cán bộ xa dân

Luật xa thực tế, cán bộ xa dân

TP - Ngày 7-11 thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai, các đại biểu (ĐBQH) đều chỉ ra những bất hợp lý trong chính sách đền bù khi thu hồi đất, có nơi giá chênh lệnh gấp 5 lần dù chỉ cách nhau bờ ruộng, một số cán bộ vô cảm, bàng quan với những bức xúc của nhân dân.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về chính sách, pháp luật đất đai

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về chính sách, pháp luật đất đai

TP - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết 19-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết

Khám phá