Nhiều loại văn bản phải gửi online

Nhiều loại văn bản phải gửi online

TP - Ít nhất 1/5 số văn bản hành chính giữa các cơ quan nhà nước (CQNN) sẽ được trao đổi qua mạng từ năm tới để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, theo dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của CQNN. Ngoài ra, phải đẩy mạnh trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ và giữa các CQNN.

Khám phá