'Người phát ngôn' thời... mất tích

'Người phát ngôn' thời... mất tích

TP - Giới truyền thông cùng công luận trong ngoài nước, hơn tuần nay, từ thời điểm lâm nạn của chiếc Boeing 777 MH 370 dường như đã phải cố làm quen với cụm từ mất tích không mấy dễ nghe? Thời gian cùng hoàn cảnh mất tích không chỉ bộn bề ăm ắp những thở than tiếc nuối cùng những thông cảm sẻ chia... Góp phần cấu thành nên những thông tin nhanh nhạy ngõ hầu đáp ứng yêu cầu chính đáng của công luận, có những công việc lẫn vị trí âm thầm...

Khám phá