Đề nghị thu thêm 1.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại Ciputra

Đề nghị thu thêm 1.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại Ciputra

TP - Liên ngành (Sở Tài chính, Cục thuế, Sở Tài nguyên Môi trường...) của thành phố Hà Nội vừa đề nghị thu bổ sung 1.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất đối với Cty Nam Thăng Long - chủ đầu tư dự án khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra). Đây là mức cao nhất từ trước tới nay mà cơ quan chức năng phải thu bổ sung đối với một dự án bất động sản...