Không để các dự án trọng điểm thiếu vốn

Không để các dự án trọng điểm thiếu vốn

TP - Ngày 1/4, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3 về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và ba tháng đầu năm 2014. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trong thời gian tới phải tăng tổng cầu của nền kinh tế, thúc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, không để các dự án trọng điểm như Quốc lộ 1, Quốc lộ 14 thiếu vốn...

Khám phá