Đình chỉ công tác nhân viên đo đạc sai phạm về đất đai

Đình chỉ công tác nhân viên đo đạc sai phạm về đất đai

TPO - Một nhân viên của Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở TN&MT Lâm Đồng) vừa bị đình chỉ công tác để làm rõ dấu hiệu cấu kết với một số đối tượng lấn chiếm nhiều lô đất, xây dựng nhà trái phép, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán…

Khám phá