Đại học định hướng ứng dụng: Sẽ hạn chế tối đa đào tạo lại?

Đại học định hướng ứng dụng: Sẽ hạn chế tối đa đào tạo lại?

TP - Với mục tiêu phát triển các chương trình đào tạo đại học (ĐH) gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Cung cấp sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, thái độ, kỹ năng phù hợp với từng nhóm nghề nghiệp cụ thể. Mô hình giáo dục ĐH định hướng ứng dụng (POHE) đang được kỳ vọng sẽ thay đổi mô hình đào tạo ĐH truyền thống hiện nay.

Ngành kỹ thuật: Thách thức và cơ hội việc làm

Ngành kỹ thuật: Thách thức và cơ hội việc làm

Đào tạo kỹ sư có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm thực tiễn đã khó, để khi ra trường họ có thể làm việc tại các công ty nước ngoài, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn lại là một điều không hề đơn giản đối với chương trình giáo dục truyền thống tại các trường Đại học ở Việt Nam. Trước những khó khăn chung đó, Khoa Kỹ thuật Trường đại học Tân Tạo có thể được xem là một trong ít cơ sở đào tạo tại Việt Nam làm tốt điều này ngay từ những ngày đầu

Khám phá