Rút tên nhà thầu khỏi danh sách “đen”: Liệu có chạy chọt?

Rút tên nhà thầu khỏi danh sách “đen”: Liệu có chạy chọt?

TP - Bộ GTVT công bố 26 nhà thầu chưa đạt yêu cầu nhưng sau đó đưa 1 nhà thầu ra khỏi danh sách và đang xem xét 3 nhà thầu khác. Việc này nảy sinh nghi vấn về sự nghiêm túc chủ trương xếp hạng và khả năng các nhà thầu “chạy” để được loại ra khỏi danh sách đen.

Khám phá