Không chủ quan trong phòng chống dịch cúm gia cầm dịp Tết

Không chủ quan trong phòng chống dịch cúm gia cầm dịp Tết

TP - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm vừa tổ chức cuộc họp tổng kết công tác phòng chống dịch năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Theo đó, cả nước hiện còn 27 ổ dịch lở mồm long móng trên gia súc tại 6 tỉnh, thành phố. Về dịch cúm gia cầm, đến nay, cả nước còn 5 ổ dịch cúm gia cầm cúm A H5N6, với số lượng gia cầm mắc bệnh là 3.544 con, tiêu hủy 6.720 con.

Khám phá