Trung-Nga hợp tác phát triển máy bay do thám được phóng bằng rốc két

Trung-Nga hợp tác phát triển máy bay do thám được phóng bằng rốc két

Tập đoàn nghiên cứu và sản xuất Tecmash của Nga đã tiếp tục công việc thiết kế thử nghiệm chung với Trung Quốc để phát triển loại máy bay do thám không người lái được phóng bên trong một quả đạn của hệ thống phóng rốc két đa nòng (MLRS) Smerch. Thông tin trên được Phó Giám đốc điều hành Tecmash, ông Alexander Kochkin đưa ra tại triển lãm ArmHiTec-2018.

Khám phá