Tranh luận: Nghèo đói không nên là trường đại học tốt nhất

Tranh luận: Nghèo đói không nên là trường đại học tốt nhất

Việt Nam và Trung Quốc là 2 nước nghèo khó. Nếu cho rằng nghèo đói là trường đại học tốt nhất vậy thì 2 cái đại học tốt nhất này đáng lẽ phải sản sinh ra các cá nhân kiệt xuất hơn rất nhiều các nước tư bản giàu có chứ. Chỉ có nghèo mới vượt khó còn giàu có thì không vươn lên sao? Đó là một quan điểm rất sai lầm về giáo dục.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Hóa học Quốc tế: Việt Nam - Hương vị cuộc sống

Chủ tịch Ủy ban Olympic Hóa học Quốc tế: Việt Nam - Hương vị cuộc sống

TPO - GS Peter Wothers - Trường Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), Chủ tịch Olympic Hóa học Quốc tế, nhấn mạnh: Tôi có đề nghị giản dị là tất cả thành viên hãy tận dụng nó để trải nghiệm “Hương vị cuộc sống” - không chỉ là Hóa học, mà là hương vị của Việt Nam".