Giáo sư Đại học Mỹ: Người Việt có tâm lý sính bằng cấp ngoại

Giáo sư Đại học Mỹ: Người Việt có tâm lý sính bằng cấp ngoại

TP - Hôm qua, 25/12, GS Neal Koblitz, đến từ trường ĐH Washington, Mỹ đã có bài nói chuyện về những thách thức trong việc giảng dạy toán học từ bậc phổ thông đến tiến sĩ tại Viện Toán học Việt Nam. Trong bài nói chuyện này, GS Neal đã đưa ra những quan điểm cũng như quan sát của ông về giáo dục Việt Nam và Mỹ.

Khám phá