Cảng Hàng không Việt Nam lý giải thông tin "lãnh đạo nhận lương trăm triệu"

Cảng Hàng không Việt Nam lý giải thông tin "lãnh đạo nhận lương trăm triệu"

Trong năm 2016, mức lương bình quân của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến sẽ được nhận là hơn 98 triệu đồng/tháng. Thông tin này vừa được công bố trong Dự thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ACV lần đầu.

Cơ chế xin - cho làm méo mó phân bổ nguồn lực

Cơ chế xin - cho làm méo mó phân bổ nguồn lực

TP - “Rõ ràng nếu có cơ hội để xin thì ai cũng sẽ cố gắng xin cả. Xin không phải lúc nào cũng được, nhưng không xin thì không bao giờ được. Muốn xin thì buộc người ta phải “vẽ” ra dự án. Mà như vậy thì cơ chế xin- cho, tự nó đã làm cho việc phân bổ nguồn lực bị méo mó...”, TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trao đổi với PV Tiền Phong quanh việc quản lý và sử dụng ngân sách hiện nay.

Khám phá