Cuộc thi 'Đại sứ thương hiệu Y tế Anh Minh' năm 2019

Cuộc thi 'Đại sứ thương hiệu Y tế Anh Minh' năm 2019

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động phong trào, tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện cho đối tác, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trong cộng đồng Y tế. Phòng giới thiệu việc làm Y dược trực thuộc Bệnh viện - Đại học Y tế Anh Minh tổ chức cuộc thi Đại sứ thương hiệu Y tế Anh Minh tìm kiếm tài năng quảng cáo thương hiệu việc làm Y dược.

Khám phá