Những điều chưa biết về đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ Hoa Kỳ

Những điều chưa biết về đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ Hoa Kỳ

TPO - Đã từ lâu, hễ nói đến bầu cử Mỹ, người ta nghĩ ngay đến cuộc chiến giữa ứng viên của hai đảng lớn – Cộng hòa và Dân chủ. Hay nói cách khác, bầu cử Mỹ không chỉ là chọn ra vị Tổng thống kế nhiệm, mà còn thời khắc quyết định đảng nào sẽ cầm quyền trong 4 năm tiếp theo. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết vị thế đối lập này bắt đầu từ khi nào.

Khám phá