Đột phá nào để cứu nông dân? - Bài cuối: Giữ tài nguyên sinh học

Đột phá nào để cứu nông dân? - Bài cuối: Giữ tài nguyên sinh học

TP - Ngành lúa gạo chuyển từ đáp ứng các “nhu cầu cơ bản” của một nước thu nhập thấp sang trọng tâm đáp ứng nguyện vọng của người sản xuất, sự lựa chọn của người tiêu dùng và tăng khả năng cạnh tranh ngành của quốc gia, có các mục tiêu kinh tế-xã hội rộng lớn hơn. Đó là an ninh lương thực quốc gia, thương mại, ổn định xã hội, phát triển nông thôn và cả bảo vệ môi trường.

Khám phá