Trồng ổi và nổi tiếng

Trồng ổi và nổi tiếng

TP - Thường thấy trong xã hội, một người khi đã trở thành “của công chúng” sẽ mặc định được phép đăng đàn phát biểu các vấn đề quốc kế dân sinh. Nay một người trồng ổi cũng có thể lên báo (mạng) trả lời các thắc mắc quan tâm của công chúng, không phải về chuyên môn của anh, mà quanh sở đoản hát hò đã làm anh bất ngờ nổi tiếng.

Tuổi thơ bị đánh cắp

Tuổi thơ bị đánh cắp

TP - Nhiều đứa trẻ ở đô thị đang bị “đánh cắp” những ngày hè của mình. Nhiều ngôi nhà biến thành “trại tạm giam” ngày hè. Nhiều đứa trẻ bị rối loạn nhân cách, những cái chết thương tâm xảy ra khi trẻ bị nhốt trong nhà, trẻ bị bắt học quá nhiều, trẻ không có sân chơi.... Thực trạng này đã đến mức báo động chứ không còn là chuyện: “biết rồi, khổ lắm nói mãi” khi hè về.

Gặp người trả 200 triệu cho lao động Trung Quốc đánh rơi

Gặp người trả 200 triệu cho lao động Trung Quốc đánh rơi

TP - “Khi biết số tiền này của người lao động từ Trung Quốc đánh rơi, tôi nghĩ càng phải cố gắng tìm bằng được. Vì họ cũng như lao động Việt Nam ở nước ngoài, nếu mất tiền và giấy tờ tùy thân thì không biết sẽ ra sao”, anh Đào Hữu Ý, người nhặt được và đã trả lại 200 triệu đồng cho một người Trung Quốc chia sẻ.