Đầu bếp năm sao đi ra từ làng

Đầu bếp năm sao đi ra từ làng

TP - Trong giới đầu bếp năm sao ở Hà Nội, Nguyễn Đình Hùng được coi là một thương hiệu. 21 tuổi thành danh. Làm việc ở những nhà hàng Nhật lớn nhất Hà Nội với mức lương trong mơ, hiện anh vẫn sống ở làng. 18 tuổi đi ra từ làng, bắt đầu nghề bếp bằng con số không. Hùng chỉ mất ba năm để trở thành bếp trưởng.

Khám phá