Bộ Nội vụ: Sáp nhập đơn vị hành chính sẽ tiết kiệm rất lớn

Bộ Nội vụ: Sáp nhập đơn vị hành chính sẽ tiết kiệm rất lớn

TPO - Bộ Nội vụ cho rằng, việc sáp nhập đơn vị hành chính sẽ tiết kiệm rất lớn cho ngân sách nhà nước. Việc quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp địa giới đơn vị hành chính sẽ giúp giải quyết dứt điểm những tranh chấp địa giới đơn vị hành chính hiện nay.

Đặc khu cần đột phá chính sách

Đặc khu cần đột phá chính sách

TP - Đánh giá về dự thảo Luật Đặc khu dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV tới đây, các chuyên gia cho rằng, ưu đãi thuế chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là thể chế minh bạch, đột phá về chính sách. Việt Nam đi sau nên vừa phải học hỏi kinh nghiệm vừa phải làm khác biệt và vượt trội. Nhiều ý kiến đồng thuận nên trao quyền hạn nhất định cho người đứng đầu đặc khu.

Khám phá