Nhiều điểm mới trong tuyển sinh năm 2020

Nhiều điểm mới trong tuyển sinh năm 2020

TPO - Theo đó, đối với Quy định về xác định chỉ tiêu, tuyển sinh năm 2020 sẽ không xác định chỉ tiêu trình độ trung cấp, cao đẳng (TC,CĐ) các ngành đào tạo giáo viên, trừ Giáo dục mầm non; Đối với các ngành đào tạo trình độ đại học mới được mở ngành trong năm tuyển sinh được xác định chỉ tiêu không vượt quá 50 chỉ tiêu tuyển sinh/ngành mới….