Nhiều học sinh trên 9,0 vẫn trung bình: Tiếc nhưng không thể xé rào

Nhiều học sinh trên 9,0 vẫn trung bình: Tiếc nhưng không thể xé rào

Câu chuyện học sinh lớp 8 ở TP.HCM có điểm tổng kết đạt 9,3 bị xếp loại trung bình vì môn Thể dục khiến nhiều cư dân mạng tiếc nuối. Một số thầy cô cũng cho hay nhiều em có điểm tổng kết trên 9,0 vẫn xếp loại trung bình. Giáo viên tiếc cho các em nhưng không thể "xé rào".

Khám phá