Tạo thuận lợi để các DN Đức đầu tư vào Việt Nam

Tạo thuận lợi để các DN Đức đầu tư vào Việt Nam

Chiều 18-9, tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Công nghệ Đức Philipp Roesler đang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Đức đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam, trong đó ưu tiên đầu tư dự án sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng lớn, dự án điểm để tăng cường thu hút đầu tư của Đức vào Việt Nam, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược.

Khám phá