Phí ngoài luồng khi làm sổ đỏ, xin phép xây dựng

Phí ngoài luồng khi làm sổ đỏ, xin phép xây dựng

TP - Theo kết quả khảo sát của Bộ Nội vụ về mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính thì lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng bị đánh giá thấp nhất. Đây cũng là hai lĩnh vực mà nhiều người dân cho biết phải trả thêm tiền ngoài quy định.