DMCA.com Protection Status
Cù lao sông Hậu thành khu đô thị?

Cù lao sông Hậu thành khu đô thị?

TP - Theo Dự án khu du lịch quốc gia hệ thống cồn dọc sông Hậu, sẽ kết nối bốn hòn cù lao thuộc TP Cần Thơ, sau đó nối với những cù lao trên sông Hậu của năm tỉnh lân cận để trở thành khu du lịch sinh thái đặc trưng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tuy nhiên, dự án này đang có nguy cơ phải nhường chỗ cho một kế hoạch biến cù lao sông Hậu thành khu đô thị.