Mặt trận cần phản biện sắc sảo, chân tình

Mặt trận cần phản biện sắc sảo, chân tình

TP - Sáng 26/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VIII chính thức khai mạc. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Mặt trận phải “chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn”.

Quốc hội gửi thư tố cáo Trung Quốc tới các nước

Quốc hội gửi thư tố cáo Trung Quốc tới các nước

TP - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng vừa có thư chính thức gửi Chủ tịch Ủy ban đối ngoại nghị viện các nước, Tổng thư ký liên minh nghị viện thế giới và các tổ chức liên nghị viện khác thông báo về tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam tại biển Đông.

Xác lập vai trò kinh tế tư nhân, nghiên cứu cơ chế bảo hiến

Xác lập vai trò kinh tế tư nhân, nghiên cứu cơ chế bảo hiến

TP - Việc sửa đổi hiến pháp lần này sẽ bổ sung những vấn đề về các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bỏ vai trò chủ quản của các bộ trong hoạt động kinh tế; nên nghiên cứu cơ chế bảo vệ hiến pháp, nhất thể hóa chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước…, TS. Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, nói.