Bộ máy tinh gọn sẽ “ra tiền, ra gạo”

Bộ máy tinh gọn sẽ “ra tiền, ra gạo”

TP - Theo ông Nguyễn Đức Hà, thành viên Tổ biên tập Dự thảo Nghị quyết Trung ương 6 về tổ chức bộ máy (Ban Tổ chức Trung ương), Trung ương sẽ quyết liệt thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động hiệu quả. Việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế cũng sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.

Trung ương thảo luận về đổi mới tổ chức bộ máy

Trung ương thảo luận về đổi mới tổ chức bộ máy

TPO - Trong ngày làm việc thứ năm, Trung ương đã nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về Đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc ở tổ, thảo luận nội dung trên.

Khám phá