BIDV MetLife: Đóng góp để xây dựng đội ngũ nhân sự cho tương lai

BIDV MetLife: Đóng góp để xây dựng đội ngũ nhân sự cho tương lai

Hiện nay, bảo hiểm nhân thọ không còn là một chủ đề xa lạ tại Việt Nam – bên cạnh ngân hàng, kiểm toán, bảo hiểm nhân thọ là một ngành quan trọng mở ra các cơ hội việc làm, đặc biệt là cho các bạn trẻ. Trong ngành bảo hiểm nhân thọ, có thể tìm thấy những cơ hội học tập và phát triển, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và cơ hội phát triển những mối quan hệ.

Khám phá