Tư duy mới cho ĐBSCL

Tư duy mới cho ĐBSCL

TP - Một nhà nông học vừa giới thiệu với quốc tế thành tựu làm cho lúa chẳng những sống mà còn tạo năng suất 4 tấn lúa khô/ha tại vùng đất mà không giống phổ thông nào chịu nổi. Song có nhất thiết cứ phải nhân rộng kinh nghiệm ở nơi được mệnh danh là “cánh đồng chó ngáp” ấy ra nhiều chỗ khác?