Bắt đầu đợt đánh “hổ” lớn trong quân đội

Bắt đầu đợt đánh “hổ” lớn trong quân đội

TP - Trong một diễn biến được coi là không bình thường, trang mang www.81.cn, website chính thức của quân đội Trung Quốc ngày 19/6 đã đăng tải bài viết nhan đề “Quân đội không cho phép có các phần tử tham nhũng ẩn náu”. Dư luận cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy hàng loạt "hổ" (tướng lĩnh cao cấp) sẽ bị điều tra và xử lý.

Khám phá