Bác sĩ Nhà Trắng bác tin đồn ông Trump từng bị đột quỵ

Bác sĩ Nhà Trắng bác tin đồn ông Trump từng bị đột quỵ

Chuyên gia y tế của Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin cho rằng rằng Tổng thống Donald Trump từng bị đột quỵ, và Phó Tổng thống Mike Pence từng "sẵn sàng đứng ra nhận nhiệm vụ điều hành đất nước trong trường hợp ông Trump phải trải qua thủ tục y tế cần gây mê”.