DMCA.com Protection Status
Thế trận “thiên la địa võng” phá vụ thảm án tiệm vàng

Thế trận “thiên la địa võng” phá vụ thảm án tiệm vàng

Một kế hoạch táo bạo đã được Đại tá Hồ Sỹ Tiến và Đại tá Bùi Văn Điển đề xuất với Ban chỉ đạo chuyên án: Vận động, buộc Lê Văn Nghi phải sang đưa đối tượng Lê Văn Luyện từ nơi trốn bên kia Trung Quốc trở về. Đại tá Điển hứa với Ban chỉ đạo chuyên án: "Chắc chắn sẽ thành công vì hoàn toàn có đủ căn cứ và niềm tin".