DMCA.com Protection Status
Mối nguy đột quỵ từ thiếu máu não trong vài giây

Mối nguy đột quỵ từ thiếu máu não trong vài giây

TP - Bộ não là một trong những cơ quan phức tạp nhất trong cơ thể.Nó tiêu thụ 1/5 dưỡng khí trong toàn cơ thể, bởi vậy nên chỉ với cơn thiếu máu trong khoảng 10 giây các tế bào thần kinh của não đã có những rối loạn nhất định. Những cơn thiếu máu thoáng qua này sẽ còn ghé thăm cơ thể thường xuyên và tăng về cường độ - mối nguy đột qụy cũng bắt đầu từ đây.

Mối nguy đột quỵ từ thiếu máu não trong vài giây

Mối nguy đột quỵ từ thiếu máu não trong vài giây

TP - Bộ não là một trong những cơ quan phức tạp nhất trong cơ thể.Nó tiêu thụ 1/5 dưỡng khí trong toàn cơ thể,bởi vậy nên chỉ với cơn thiếu máu trong khoảng 10 giây các tế bào thần kinh của não đã có những rối loạn nhất định. Những cơn thiếu máu thoáng qua này sẽ còn ghé thăm cơ thể thường xuyên và tăng về cường độ - mối nguy đột quỵ cũng bắt đầu từ đây.