Giảm TNGT, “Khơi thông” kinh tế miền Trung - Tây Nguyên

Giảm TNGT, “Khơi thông” kinh tế miền Trung - Tây Nguyên

TP - Hầm đường bộ đèo Cả dự kiến hoàn thành năm 2016, không chỉ góp phần rút ngắn khoảng cách hơn 8km, giảm thời gian lưu thông của phương tiện, kiềm chế TNGT, ùn tắc giao thông; đặc biệt tạo động lực quan trọng giúp phát triển kinh tế xã hội miền Trung-Tây Nguyên, đảm bảo an ninh quốc phòng

Khám phá