Tách hộ tịch khỏi tư pháp

Tách hộ tịch khỏi tư pháp

TP - Hôm qua, tại cuộc họp lần thứ ba, Ban soạn thảo Dự án Luật Hộ tịch đã có nhiều ý kiến góp ý xây dựng chức danh Hộ tịch viên, tách khỏi tư pháp. Nhiều ý kiến khác đồng tình với quy định Hộ tịch viên không được cửa quyền, sách nhiễu, không nhận hối lộ, không thu tiền trái pháp luật khi đăng ký hộ tịch... Có ý kiến còn đề nghị Hộ tịch viên không được tự thực hiện đăng ký hộ tịch cho bản thân và những người ruột thịt.

Khám phá