Phải lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân

Phải lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân

TP - Ngày 8-8, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 họp phiên thứ nhất tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng. Phiên họp nhằm thống nhất quy chế, kế hoạch hoạt động của Ủy ban, dự thảo Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 theo Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 6-8.