Những con số biết nói: Dấu ấn tuổi trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng

Những con số biết nói: Dấu ấn tuổi trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng

TPO - 30 triệu lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, của Đoàn và lý luận chính trị; 7,6 triệu lượt thanh thiếu thi tham gia các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo; hơn 4 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ hằng năm... Đó là một trong những kết quả hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống trong nhiệm kỳ 2012-2017 của các cấp bộ Đoàn.

Đại biểu Quốc hội: 'Cần minh bạch hơn nữa với dự án ODA'

Đại biểu Quốc hội: 'Cần minh bạch hơn nữa với dự án ODA'

TP - ODA chỉ thực sự có lợi nếu được quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Còn nếu để xảy ra thì bao nhiêu lợi ích của ODA cũng không đủ để bù đắp cho những thiệt hại do tham nhũng, hối lộ gây ra, nhất là trên bình diện hình ảnh quốc gia”, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa nói như vậy khi trao đổi với Tiền Phong về khả năng tiêu cực ở các dự án sử dụng vốn ODA và hậu quả.

Khám phá