Vi phạm nghiệm thu dự án đường Lê Đức Thọ- Xuân Phương (Hà Nội)

Vi phạm nghiệm thu dự án đường Lê Đức Thọ- Xuân Phương (Hà Nội)

TP - Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện dự án xây dựng tuyến đường mới Phủ Lý – Nam Định dự toán sai tăng hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, tại dự án xây dựng tuyến đường từ Lê Đức Thọ đến Khu đô thị mới Xuân Phương, Hà Nội, số tiền dự toán xác định sai tăng 6,4 tỷ đồng.