Tướng Đồng Sĩ Nguyên, vài lần gặp

Tướng Đồng Sĩ Nguyên, vài lần gặp

TP - Năm đã xa ấy, trong loạt phóng sự về bí danh của một số tướng lĩnh Việt Nam, về phần tướng Đồng Sĩ Nguyên, tôi có dẫn từ một nguồn tin cậy về bí danh của ông. Đại khái từ Nguyễn Hữu Vũ (tên khai sinh) đến Nguyễn Văn Đồng rồi Nguyễn Sĩ Đồng. Trong thời gian 1947-1948, ông được phân công làm chính trị viên kiêm tỉnh đội trưởng Quảng Bình, lại tham gia nhiều hoạt động bí mật chỉ huy nhiều trận tấn công quân Pháp. Để khỏi liên lụy đến gia đình, ông dùng tên mới là Đồng Sĩ Nguyên.

Những người mở con đường huyền thoại thứ tư

Những người mở con đường huyền thoại thứ tư

TP - Bộ đội Cụ Hồ đã mở Đường Trường Sơn huyền thoại, vận chuyển hàng triệu tấn hàng hoá, vũ khí, đưa hàng triệu lượt người ra chiến trường, góp phần quan trọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bộ đội Cụ Hồ đã làm nên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển chi viện sức người, sức của cho miền Nam. Bộ đội Cụ Hồ đã góp phần xây dựng Đường Hồ Chí Minh huyền thoại thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Và hôm nay, cũng chính bộ đội Cụ Hồ lại tiếp tục mở con đường huyền thoại thứ tư: Đường tuần tra biên giới mang ý nghĩa to lớn về kinh tế quốc phòng...