Tiếp nhận người bán dâm vào cơ sở bảo trợ xã hội

Tiếp nhận người bán dâm vào cơ sở bảo trợ xã hội

TP - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc cho phép tiếp nhận người bán dâm có nguy cơ bị xâm hại, bị lạm dụng tình dục vào cơ sở bảo trợ xã hội nhằm kịp thời bảo vệ, ngăn ngừa nguy cơ bị xâm hại, bị lạm dụng tình dục và góp phần đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn.

Khám phá